không có anh

Những con đường ở đâu cũng vậy
Những hàng cây khô ở đâu cũng vậy
Những viên gạch ở đâu cũng vậy
Những nhúm cát ở đâu cũng vậy
Nơi em vừa rời khỏi và nơi em mới đến đây
Không có anh
không có anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s