Lời Vĩnh Biệt

 

Ta hái đi một nhành cây thạch thảo

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa

Mộng trùng lai không có ở trên đời

Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi

Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…

   – Apollinaire (Bùi Giáng dịch)

Advertisement